Rostliny s výskytem jen v indomalajské oblasti, příp. s malým přesahem:
Aponogeton crispus - J Indie, Srí Lanka; malá jezírka a tůňky, pravidelně zcela vysychající; velmi měkká, velmi teplá a kalná voda, jílovité dno
Aponogeton jacobsenii – Srí Lanka; roste v horách, v tekoucí i stojaté vodě; velmi měkká, ale mírně zásaditá a chladnější voda
Aponogeton natans – Indie, Srí Lanka; tvoří převážně plovoucí listy; velmi měkká a velmi teplá voda
Aponogeton rigidifolius – JZ Srí Lanka; pomalu i rychle tekoucí řeky; mírně kyselá a velmi měkká voda; štěrkopísčíté dno
Aponogeton robinsonii – Vietnam; mírně tekoucí vody, kamenité i bahnité dno, velmi měkká voda s mírně kyselou reakcí
Aponogeton undulatus – Indie, pravděpodobně i Bangladéš, Barma, Thajsko, Malajsie a Borneo (Kalimantan); stojaté vody
Barclaya longifolia – J Zadní Indie, Barma, J Thajsko, Andamanské ostrovy, Sumatra (a Nová Guinea); rychle tekoucí, čisté, mírně kyselé a měkké vody, dno písčito-jílovité
Barclaya motleyi – Malajský poloostrov, Sumatra, Borneo (Saravak); black water, velmi nízké pH a velmi měkká voda
Blyxa japonica – celá indomalajská oblast (také Japonsko a Nová Guinea); stojaté nebo pomalu tekoucí vody, na mělčinách s bahnitým substrátem, v bažinách, v rýžových polích i v lesních řekách s vysokým obsahem železa
Bolbitis heteroclita – celá indomalajská oblast (také Japonsko a Nová Guinea); obojživelná kapradina, roste na kamenech a kmenech ve stínu stromů, chladnější voda
Crinum thaianum – J Thajsko; tekoucí vody, i hluboké, velmi měkké se štěrkovým, ale i jílovitým nebo bahnitým dnem
Cryptocoryne affinis – Malajský poloostrov; na mělčinách rychle tekoucích potoků tvoří husté porosty, tvrdší alkalické vody
Cryptocoryne alba – JV Srí Lanka; na silně zastíněných březích potoků v pralesech, obojživelná; substrát jílovito-bahnitý
Cryptocoryne albida – Barma, J Thajsko; pomalu tekoucí vody, roste hustě na mělčinách i mimo řeku, písčitý a kamenitý substrát, měkká a neutrální voda
Cryptocoryne aponogetifolia – Filipíny; hlubší, rychle proudící vody s písčito-štěrkovým dnem na vápnitém podloží; tvoří husté porosty ve stínu i na slunci
Cryptocoryne beckettii – Srí Lanka; roste obojživelně na stinných březích toků a nádrží
Cryptocoryne ciliata – od Indie až po Novou Guineu; na bahnitých, zaplavovaných místech; také v brakické vodě
Cryptocoryne cordata – J Thajsko, Malajsie, Borneo; drobnější vodní toky, stín i plné oslunění, substrát bahnitý nebo i písčitý, ale zpravidla překrytý rozkládajícím se organickým materiálem; pH 4,5-6,3, velmi měkká voda, čistá nebo black water
Crypotocoryne crispatulata (var. balansae, crispatulata, tonkinensis) – V Indie, Thajsko, Laos, J Vietnam, J Čína; tekoucí voda s kamenitým substrátem na vápenatém podloží
Crypotocoryne ferruginea – Borneo (Saravak); v dosahu přílivu a odlivu (sladká voda), pomalu tekoucí řeky s bahnitým dnem, mírně kyselá a velmi měkká voda
Crypotocoryne fusca – Borneo (JV Kalimantan); periodicky zaplavované břehy v dosahu přílivu
Crypotocoryne griffithi – Malajský poloostrov; pomalu tekoucí vody, humusovitý substrát; roste často společně s Barclaya motleyi
Crypotocoryne huduroi – Borneo (Kalimantan); roste submersně v rychle tekoucích měkkých vodách
Crypotocoryne keei – Borneo (Saravak – jen jedna známá lokalita); menší potok s rychle proudící vodou, štěrkovito-písčité dno, pH okolo neutrálu (na Borneo nezvykle vysoké), tvrdší voda
Crypotocoryne minima – Malajský poloostrov; v pomalu tekoucích vodách, také na březích nebo v pralesních tůních, substrát písčito-bahnitý
Crypotocoryne moehlmannii – Z Sumatra; pomalu tekoucí vody v lesích, které při nízkém stavu vody ovlivňuje příliv a odliv
Crypotocoryne parva – Srí Lanka; roste obojživelně na březích rychle tekoucích vod s dosatkem světla, substrát jílovitý, voda mírně kyselá a velmi měkká
Crypotocoryne pontederiifolia – Sumatra (provincie Padang); roste obojživelně v dosahu přílivu a odlivu (sladká voda); podobné stanoviště jako C. moehlmannii
Crypotocoryne purpurea – Malajský poloostrov; kyselá a extrémně měkká voda, písčitý substrát překrytý organickým materiálem; obojživelná, neroste trvale submersně!
Crypotocoryne retrospiralis – Indie; roste obojživelně na březích řek s písčito-kamenitým dnem
Crypotocoryne spiralis – J Indie, Bangladéš; břehy řek a vlhčí místa, která jsou v období dešťů zaplavována, také jako plevel v rýžových polích; bahnitý nebo jílovitý substrát
Crypotocoryne undulata – Srí Lanka; roste na březích i submersně v potocích a řekách
Crypotocoryne usteriana – Filipíny; tekoucí vody s štěrkovito-kamenným dnem, tvrdší voda
Crypotocoryne walkeri – Srí Lanka; roste obojživelně; bahnito-jílovitý substrát, pro tento ostrov netypický chemismus vody: zásaditá, středně tvrdá
Crypotocoryne wendtii – Srí Lanka; velmi variabilní díky rozličným stanovištím; roste obojživelně na březích vodních toků
Crypotocoryne x willisii – Srí Lanka; přírodní hybrid, jeho rodiči jsou nejspíše C. parva a C. walkeri nebo C. beckettii; stanoviště jako C. parva
Cyperus helferi – Indie, Barma, Thajsko, Kambodža, Malajský poloostrov; jílovitý nebo bahnitý substrát
Hygropila corymbosa – celá JV Asie; roste obojživelně na rozmanitých stanovištích
Hygropila difformis – Indie, Barma, Thajsko, Malajský poloostrov; obojživelná
Hygropila polysperma – Indie; obojživelná
Limnophila aquatica – Přední Indie, Srí Lanka, Celebes, pravděpodobně i jinde; roste obojživelně na březích tekoucích vod, v rýžových polích, v příkopech i na suchých místech
Limnophila aromatica – celá JV Asie; bažiny, okraje řek, rýžová pole; měkká a mírně kyselá voda
Limnophila heterophylla – od Indie po Čínu, Borneo; vlhká stanoviště jako L. aquatica
Limnophila sessiliflora – od Indie po Japonsko; i tekoucí vody (submersně) nebo obojživelně na březích
Microsorum pteropus – celá JV Asie; roste většinou emersně na okrajích tekoucích vod, na kamenech nebo kořenech či kmenech stromů
Monosolenium tenerum - Indie, Čína, Japonsko, Taiwan, pravděpodobně i Thajsko; velmi vzácně
Myriophyllum tuberculatum – Indie, Pákistán, Indonésie; na okraji vod na mělčinách (stojaté vody)
Najas indica – celá JV Asie a Japonsko; stojaté a pomalu tekoucí vody, i brakické
Nymphoides sp. „Taiwan“ - Taiwan; o přírodních lokalitách není zatím nic známo
Potamogeton wrightii – JV (a V?) Asie: Vietnam, Celebes, Thajsko a jinde; rychle proudící a hluboké řeky, ale i rýžová pole, jezera apod.; tvrdá a zásaditá voda s větším obsahem solí
Rotala macrandra – J Indie; obojživelná, permanentní vody, spíše rychle proudící
Rotala rotundifolia – od Indie po Japonsko; roste obojživelně na bažinatých místech
Rotala wallichii – od SV Indie po Malajsii, Taiwan, JV Čína; podobná stanoviště jako R. rotundifolia, také v rýžovích polích
Rotala sp. „Nanjenshan“ – Taiwan; jen jediná známá lokalita
Salvinia cucullata – celá JV Asie; osluněné hladiny stojatých nebo mírně tekoucích vod
Vesicularia dubyana – Sundy, Filipíny, pravděpodobně i jinde; roste emersně na kamenech, kmenech i na půdě, často blízko břehů toků v dosahu periodických záplav

Rostliny s širokým areálem rozšíření, který zasahuje i do indomalajské oblasti:
Alternanthera sessilis – tropy celého světa; velmi různorodé prostředí: rýžová pole, příkopy, břehy jezer; dokonce se pěstuje jako zelenina; neroste trvale submersně!
Bacopa monnieri – tropy a subtropy celého světa; velmi různorodé prostředí, i lehce brakická voda
Blyxa aubertii – celá indomalajská oblast a také Japonsko, Nová Guinea, Austrálie, Afrika, Madagaskar a zavlečená do Luisiany; bahnitá místa, často s vysráženým železem; rýžová pole i rychle tekoucí toky, voda měkká i tvrdá
Ceratophyllum demersum – kosmopolitní; mírně tekoucí a stojaté vody s různorodým chemismem, ale většinou bohaté na živiny
Ceratophyllum submersum – kosmopolitní; hlavně stojaté vody
Ceratopteris cornuta – Afrika, Madagaskar, Saudská Arábie, Sokotra, Irák, SV Indie, Barma, Indonésie, S Austrálie; kořenící na vlhkých místech, vzácněji plovoucí na hladině pomalu tekucích a stojatých vod
Ceratopteris thalictroides – JV Asie, S Austrálie, Tanzánie, Florida, Střední a Jižní Amerika; kořenící, obojživelná kapradina ze stojatých i tekoucích vod (roste i submersně) s různým chemismem
Eleocharis acicularis – Evropa, S Afrika, Austrálie, J a S Amerika, Asie, Sumatra; roste obojživelně na břehu řek, bažin a jezer s bahnitým dnem bez obsahu vápníku, často v rýžových polích
Eustralis stellata – Japonsko, Čína, Taiwan, Malajsie, Nová Guinea a Austrálie; roste obojživelně v bažinách, stojatých vodách a na rýžových polích
Hydrilla verticillata – kosmopolitně mimo J Ameriku; stojaté nebo mírně tekoucí vody s velmi různorodým chemismem včetně brakických vod, ne zastíněná stanoviště
Limnophila indica – tropy Afriky, Asie a Austrálie; velmi rozmanitá stanoviště, roste submersně v tekoucích i stojatých vodách, nebo obojživelně na březích
Lindernia parviflora – Afrika, Madagaskar, Srí Lanka, Indie, Vietnam; drobné tůňky, kde roste submersně nebo obojživelně
Ludwigia palustris – kosmopolitní; vody s kolísavou hladinou, osluněné, dno bohaté na živiny
Nymphoides indica – tropy celého světa; plovoucí rostlina ze stojatých vod
Ottelia alismoides – Asie, Austrálie; stojaté i tekoucí vody, dno bahnité nebo písčito-bahnité
Pistia stratiotes – tropy celého světa; stojaté a pomalu tekoucí vody s velmi rozmanitým chemismem
Riccia fluitans – kosmopolitní; stojaté nebo pomalu proudící vody s nadbytkem živin
Samolus valerandi – kosmopolitní; obojživelná, roste na vlhkých a zaplavovaných místech, blízko brakických nebo zásaditých a tvrdých vod
Utricularia aurea – Asie, Austrálie; stojaté vody s různorodým chemismem: močály, rýžová pole, rybníky
Utricularia gibba – tropy celého světa, zavlečená i do Evropy; stojaté a pomalu tekoucí vody, často během roku vysychající
Utricularia stellaris – tropy Afriky, Madagaskar, Mauritius, Komorské ostrovy, Asie a S Austrálie; stojaté a pomalu tekoucí mělké vody
Vallisneria americana var. americana – S a Stř. Amerika, JV a V Asie, Japonsko, Oceánie; stojaté až rychle proudící vody
Vallisneria spiralis var. denseserrulata – Afrika, Asie, Oceánie a Austrálie; stojaté i tekoucí vody

Rostliny v indomalajské oblasti nepůvodní, zavlečené:
Egeria densa – původem z J Ameriky, dnes rozšířená kosmopolitně; nejrůznější typy stojatých a pomalu tekoucích vod, nesnáší dobře vysoké teploty
Eichhornia crassipes – původem z Brazílie, dnes rozšířená kosmopolitně; teplá voda, pH okolo neutrálu, měkká nebo středně tvrdá voda; i brakické vody
Sagittaria platyphylla – původně jih USA a Střední Amerika, zavlečená do Itálie a na Jávu; stojaté i tekoucí vody s bahnitým dnem
Salvinia molesta – původem z Brazílie, zavlečená do Asie, Austrálie a J Afriky; stojaté a mírně tekoucí vody bohaté na živiny: rýžová pole, kanály a příkopy, jezera i řeky

Pozor na chytáky s indomalajským původem:
Crypotocoryne walkeri x nevillii – tento hybrid vzniknul v roce 1978 při vědeckých pokusech (Jacobsen) o určení předků C. x willisii; v přírodě se nevyskytuje!
Microsorum pteropus `Windelov` a `Tropica` – kultivary firmy Tropica s tvarově odlišnými listy, které byly získány z rostlin pocházejících z Jávy
Hygrophila difformis `White-Green`, Hygrophila polysperma `Rosanervig` a další kultivary vznikly nejspíš na základě mutací - výskyt podobných rostlin není v přírodě vyloučený, ale do biotopního akvária nejsou vhodnou volbou.

Údaje o substrátu, chemismu vody atd. se vztahují k typickému přírodnímu stanovišti - v akváriu může druh tolerovat i zcela odlišné podmínky!

Jak je vidět, výběr rostlin je dosatečně široký. Nabízí druhy stínomilné a nenáročné, ale stejně tak i jedny z nejnáročnějších a nejvíce ceněných rostlin. Nechybí rostliny stonkové, trávovitého vzhledu, solitéry, plovoucí, přichycené na dřevě či kamenech, a narozdíl od jiných tropických oblastí světa máme k dispozici nepostradatelný jávský mech.
Kromě druhů z první skupiny můžeme samozřejmě libovolně sáhnout i po druzích, které sice nejsou pro indomalajskou oblast typické, ale běžně se tu vyskytují. Naše volba závisí jen na tom, jak moc specificky indomalajské má naše akvárium být.


© 2005-2006 Markéta Rejlková