Největší část krmení čtverzubců má tvořit živá potrava. Jednak proto, že výživové nároky těchto tyb jsou vysoké a bez masité stravy by strádaly, a také proto, že čtverzubci se při lovu aspoň trochu zabaví. Jsou to dost inteligentní ryby, které mohou bez občasného vzrušení upadat do letargie, eventuelně přestanou přijímat potravu.


Povězme si nejdříve něco o tom JAK krmit:


A teď to neméně důležité, ČÍM krmit:

ŽIVÁ POTRAVA:

OSTATNÍ POTRAVA:

© 2005 Markéta Rejlková